Aby pojištění mělo smysl

Naším cílem je budovat s klienty a partnery dlouhodobé vztahy na bázi oboustranné důvěry, transparentnosti a odpovědnosti za výsledek.

Pojištění podnikatelských rizik řešíme od roku 2000

Naše práce nás baví. Úspěch a spokojenost našeho klienta nás naplňuje a je motorem pro naše další aktivity.

Pojištění odpovědnosti managementu

Krytí rizik spojených s výkonem funkce člena orgánu obchodní korporace. Pomůžeme vám s řešením.

Pojištění dopravních rizik

Přeprava zboží celosvětově roste. Pojištění pomáhá eliminovat rizika spojená s odpovědností za škody způsobené na přepravovaném zboží. Pomůžeme vám s řešením.

Pojištění přerušení provozu

Krytí finančních ztrát, jež vzniknou v důsledku přerušení nebo omezení provozu vaší společnosti. Pomůžeme vám s řešením.