Ochrana osobních údajů

Společnost AR CREDIT s.r.o. a naši smluvní partneři, se zabývají zprostředkováním finančních služeb, hlavně v oblasti zprostředkování pojištění.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy ČR a EU (zejm. nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“).

Zpracování osobních údajů provádíme vždy jen v rozsahu daném konkrétní službou, korektně, zákonným a transparentním způsobem.

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme nikomu dalšímu, s výjimkou případů, kdy nás k tomu opravňují právní předpisy nebo nám k tomu dáte souhlas.

Přehled zásad ochrany osobních údajů, kterými se řídíme, jsme pro Vás zpracovali do dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ a doporučujeme jeho pečlivé přečtení. V něm se dozvíte, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme a také proč, jaká jsou Vaše práva a další informace, které se Vám mohou hodit i v běžném životě.

Pokud Vám bude cokoli nejasné, nebo nesrozumitelné, jsme připraveni Vám poskytnout další vysvětlení.
V takovém případě nám napište (mail: arcredit@arcredit.cz) nebo zavolejte (tel: +420 466 773 230), případně nás navštivte osobně v sídle společnosti AR CREDIT.