Pojištění strojů a strojních zařízení

Pojištění se zpravidla vybírají taková strojní zařízení, která mají vysokou hodnotu, a jejichž vnitřní poškození, vyjádřené náklady na opravu, by pro firmu znamenalo významnou majetkovou škodu.

Pojistná nebezpečí

 • vada materiálu, konstrukce nebo technologie výroby
 • neodborné zacházení
 • rozpínavost nebo tlak páry, plynu a kapalin
 • působení elektrického proudu při zkratu, přepětí nebo indukcí
 • mráz
 • náraz nebo vniknutí cizího předmětu
 • roztržení odstředivou silou
 • poškození nesprávnou obsluhou, údržbou a opravou, při montáži

Běžné výluky z pojištění

 • eroze, koroze
 • trvalého vlivu provozu nebo přirozeného opotřebení
 • na strojní součástky, díly a nástroje, které se pravidelně vyměňují při změně pracovního úkonu nebo při opotřebení, např. nože, vrtáky, ložiska, řemeny, formy atd., pokud nedošlo k jejich poškození v souvislosti se škodou na jiných částech stroje

Pojistná částka

Základem pro výpočet pojistného je nová hodnota, resp. reprodukční cena stroje.