Pojištění dopravních prostředků

Bohužel se zvyšující se dopravou dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsme každodenně vystavováni, jako účastníci a provozovatelé silniční, lodní i letecké dopravy.

Naši specialisté Vám ochotně vypracují analýzu rizik i současného pojištění a na základě této analýzy pak navrhnou konkrétní řešení Vašeho pojištění.

Umíme přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám, dokážeme pro Vás vyjednat nadstandardní smluvní podmínky a ujednání.

Druhy pojištění