Pojištění statutárních a dozorčích orgánů společnosti pro případ odpovědnosti za újmu (D&O)

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z velice rizikových druhů nebezpečí. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko většímu riziku, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.

Protože odpovědnost není možné smluvně omezit anebo se jí zprostit, představuje tak pojištění jedinou opravdu účinnou ochranu před následky vzneseného obvinění. Je přímou ochranou pro manažery a jejich rodiny. Současně významně omezuje rizika spojená s výkonem funkce, ekonomické dopady a vymahatelnost nároků na odškodnění pro společnost