Pojištění kontaminace výrobků

V současné době se v celosvětovém měřítku stále více setkáváme s případy náhodné či úmyslné kontaminace potravinářských výrobků, kosmetických, tabákových, ale i farmaceutických výrobků. Když dojde ať již k náhodné nebo k úmyslné kontaminaci, musí výrobce počítat s vysokými mimořádnými náklady na stažení výrobku z trhu, zničení výrobků, zvýšenou kontrolu a testování již vyrobených, ale nedistribuovaných výrobků.

Následek

 • ztráta důvěry ve značku a v dobré jméno výrobce
 • finanční újma v důsledku poklesu obratu a mimořádných nákladů
 • ztrátu trhů
 • ztráta významných kontaktů, atd.

Pojistné krytí

 • náhodná kontaminace
 • úmyslná kontaminace
 • vydírání a výkupné

Pojištěné náklady

 • ušlý čistý zisk
 • náklady spojené se stažením výrobku z trhu
 • mimořádné náklady pro dosažení stejného objemu prodejů výrobků jako před krizovou událostí
 • náklady poradců