Pojištění osobního majetku a odpovědnosti za újmu

Pojištění soukromého majetku je účelným řešením ochrany před katastrofickými i technickými riziky a řeší finanční újmu na stavbách a majetku. Dobře sjednané pojištění pokryje náklady na uvedení pojištěných věcí do stavu před vznikem škody nebo jejich znovupořízení.

Pojištění lze sjednat pro:

  • stavbu (rodinný dům, byt, rekreační stavby vč. vedlejších staveb, plotů, stavebních součástí, komunikací, zahradní architektury apod.
  • odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví stavby (nemovitosti)
  • vnitřní vybavení bytu, domu (tzv. „pojištění domácnosti“) včetně cenností, věcí umělecké či historické ceny atd.
  • odpovědnost za újmu v běžném občanském životě (vč. domácích a hospodářských zvířat, újmy zaviněné cyklistou, …)
  • odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti