Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění zvířat chrání chovatele před ztrátami vzniklými v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážky.

Pro zemědělské podniky, podnikatele, ale i drobné chovatele zpravidla představuje největší riziko nákaza. Pojištění zvířat chrání nejen před tímto nebezpečím, ale i před dalšími škodami.

Pojistná nebezpečí

 • nákazy vyjmenované v pojistných podmínkách (např. slintavka a kulhavka, mor prasat, BSE …)

Doplňkově lze pojistit

 • jiná hromadná onemocnění infekčního nebo parazitárního původu
 • akutní otravu exogenními jedovatými látkami
 • zasažení zvířete elektrickým proudem
 • živelní nebezpečí uvedené v pojistných podmínkách (např. požár, záplava, povodeň)
 • přerušení dodávky elektrického proudu
 • přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami
 • neinfekční nemoc
 • úraz
 • porodní škody nebo zmetání

Předmět pojištění

 • hospodářská zvířata – skot, prasata, ovce a drůbež
 • ostatní zvířata – koně, pštrosy, exotická zvířata, laboratorní zvířata, jelenovité, daňky apod.

Pojistná částka

Obvyklá cena zdravých zvířat téhož druhu, kategorie a kvality v Kč/ks.

Důležité

Význam pojištění pro zajištění finanční stability zemědělských podniků je obecně uznáván. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytuje státní podporu až do výše 50% uhrazeného pojistného pro pojištění zvířat.