Aktuality

Změny v odpovědnosti silničního dopravce

24.01.2019 17:38

S účinností od 1. 1. 2019 bude v České republice platit nové Ustanovení § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle kterého se na vnitrostátní silniční přepravy použije Úmluva CMR, doposud platná pouze pro mezinárodní silniční přepravy.

V důsledku toho dochází k zásadní změně ve výši náhradové povinnosti dopravce. Nová…

Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

19.09.2018 09:58

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého, nebo z havarijní pojistky, přestože díky povinnému ručení by nezaviněná nehoda neměla stát nic.

Co je nejpodstatnější u dětského pojištění

26.07.2018 13:51

Ve školách se každoročně stanou desetitisíce úrazů dětí, nejčastěji při tělocviku a o přestávkách. K dalším dochází i mimo vzdělávací instituce. Vyplatí se rodičům sjednat dětské pojištění na školní rok i prázdniny? A jak ho nastavit, aby nešlo o vyhozené peníze? 

Jaké jsou možnosti pojištění kybernetických rizik?

12.07.2018 09:38

Pojištění kybernetických rizik je určeno pro široké spektrum společností, organizací, které shromažďují a pracují s daty svých klientů, zaměstnanců, občanů.

Pod drobnohledem: Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

12.07.2018 09:28

Správně sjednané pojištění občanského majetku a odpovědnosti může v období letních dovolených pomoci při náhradě případných škod na majetku, nebo pokud způsobíme újmu na zdraví či majetku třetí osoby.