Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje pojištěnému a jeho rodině ochranu pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho činností a z toho vyplývajícími uplatněnými nároky na odškodnění.

Vedle běžných pojištění Vám pomůžeme Vám i s pojištěním odpovědnosti při držení střelných zbraní, chovu zvířat, myslivosti, v souvislosti s výkonem funkce, provozu dronů atd. (plavidel, letadel, ...).

Druhy pojištění