Pojištění majetku

Základem pojištění každé firmy, je pojištění firemního majetku. Při optimalizaci rozsahu pojištění je velice důležité kvalifikovaně určit hlavní oblasti zaměření a definovat zásadní rizika s cílem účinně eliminovat možný následek škody, jež by mohla mít ve svém důsledku zásadní, popř. stabilitu společnosti ohrožující, dopad.

Druhy pojištění