Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je určeno pro každého, kdo cestuje a pobývá v zahraničí – produkt minimalizuje rizika spojená s cestováním při rekreačním, pracovním či jiném pobytu mimo Českou republiku anebo domovský stát v případě cizince.

Pojištění se vztahuje především na riziko spojené s onemocněním nebo úrazem, tj. úhrada léčebných výloh v zahraničí. Doplňkově lze sjednat připojištění úrazu, zavazadel, odpovědnost, atd. – viz níže.

Základní složkou pojištění jsou náklady na úhradu léčebných výloh v případě onemocnění nebo úrazu.

Z pojištění „léčebných výloh“ je hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizace
 • lékařsky neodkladná operace
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • nezbytné převozy
 • převoz nemocného do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR
 • asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Doplňkově lze sjednat:

 • úrazové pojištění
 • pojištění cestovních zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škodu (újmu)
 • pojištění storna zájezdu a přerušení cesty
 • pojištění doplňkových asistenčních služeb
 • pojištění únosu letadla
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění nevyužité dovolené
 • pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete
 • pojištění opuštěné domácnosti

Asistenční služba obsahuje:

 • rady a pomoc 24 hodin denně v českém jazyce
 • vyhledání a převoz do vhodného zdravotního zařízení
 • platební garanci léčby
 • zajištění potřebných léků
 • zajištění zaslání potřebné finanční částky a pomoc s vyřízením náhradních cestovních dokladů v případě okradení
 • úhradu nákladů osoby blízké nebo opatrovníka (cestovních, ubytování) a další

Z časového hlediska rozlišujeme cestovní pojištění:

 • na krátkodobé
 • a dlouhodobé

krátkodobé pobyty

Je určeno pro každého, kdo chce minimalizovat rizika vyplývající z pobytu v zahraničí.

Standardně se lze pojistit na dobu od jednoho dne do 1 roku pobytu.

dlouhodobé pobyty

Je určeno pro každého, kdo chce minimalizovat rizika vyplývající z dlouhodobého pobytu v zahraničí.

Standardně se lze pojistit na dobu do jednoho roku s možností opakovaného prodloužení pojištění.