Pojištění námořních a říčních lodí

Pojištění lodi má dvě hlavní kategorie pojištění

  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla 1
  • havarijní pojištění (podobný rozsah krytí jako u vozidel)

K hlavnímu pojištění lze sjednat připojištění

  • strojního a přístrojového vybavení pevně spojeného s trupem lodi
  • nahodilou ztrátu nebo poškození pojištěné lodi způsobené plavebními nehodami nebo vyšší mocí
  • zachraňovací náklady
  • příspěvky ke společné havárii
  • náklady na odstranění vraku
  • odpovědnost za náklad
  • odpovědnost za ekologické škody

Podmínky pojištění přizpůsobíme Vašim potřebám.

[1] Pojištění je určeno výhradně pro majitele, který používá loď k podnikání