Legislativa

 Zákony a vyhlášky související s pojištěním

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
  • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Zákon č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Aktuální texty právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.

Upozorňujeme, že jedinou autentickou verzí právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů.

 

V Pardubicích, dne 19.3.2024

 

AR CREDIT s.r.o.