Pojištění skla

Pojistnou událostí se rozumí rozbití skla v důsledku nahodilé, nepředvídatelné události. Pojištění skel se vztahuje na takové poškození nebo zničení, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna.

Předmět pojištění

Pojištění se týká zasklení stavebních součásti budovy, skleněné části movitých věcí, předměty umístěné vně budovy, skleněné mozaiky a skleněné stěny. Do pojištění lze zahrnout i fólie, malby či nápisy na skle, reklamní tabule a firemní štíty.

Pojistná částka

Pojistnou částkou je hodnota znovupořízení pojištěného skla.