Základní informace

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní firma:  AR CREDIT s.r.o.

Sídlo:                      Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

IČ:                           25 92 78 41

DIČ:                        CZ 25 92 78 41

Zapsaná:                v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15200

Datum zápisu:      7. října 1999

Základní kapitál:  1.000.000,- Kč

 

REGISTRACE ČNB

AR CREDIT s.r.o., samostatný zprostředkovatel je pojišťovací makléřská společnost oprávněná k výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví na základě registrace u České národní banky ze dne 1. února 2019.

AR CREDIT s.r.o. je oprávněn zprostředkovat pojištění jako:

  1. pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění na základě písemné smlouvy se zákazníkem, nebo
  2. pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění na základě písemné smlouvy pro pojišťovnu.

 

 

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

AR CREDIT s.r.o. splňuje podmínky povinného pojištění pro případ nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností stanovené Zákonem 170/2018 Sb. o distribuci pojištění, jinými právními předpisy v rozsahu,  jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění.