Základní informace

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní firma:     AR CREDIT s.r.o.

Sídlo:       Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

IČ:            25 92 78 41

DIČ:         CZ 25 92 78 41

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15200

Datum zápisu:        7. října 1999

Základní kapitál:     1.000.000,- Kč

 

REGISTRACE ČNB

AR CREDIT s.r.o., pojišťovací makléřská společnost, je oprávněná k výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR  ze dne 16. dubna 2005, pod registračním číslem:

pojišťovací  makléř    -  005858PM

pojišťovací  agent      -  005857PA

Osvědčení MF ČR  -  PM  

Osvědčení MF ČR  -  PA

 

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

AR CREDIT s.r.o. má sjednánu pojistnou smlouvu na krytí rizik souvisejících s profesní odpovědností ve výši  50.000.000,- Kč.