Pojištění finančních rizik

Oblast finančních rizik je kategorie pojištění, která zaznamenává v posledních letech velký rozvoj.

Prakticky se jedná o nadstavbové druhy pojištění, mající za cíl poskytnout pojistnou ochranu pro celou řadu rizik souvisejících s podnikáním, jejichž společným znakem je to, že přímo nesouvisí se vznikem hmotné (materiální) škody na majetku firmy.

Druhy pojištění