Doporučení PS korporátního pojištění ke stanovení pojistných částek budov a staveb

05.01.2022 16:44 |
Doporučení PS korporátního pojištění ke stanovení pojistných částek budov a staveb

V souvislosti s pozorovanými změnami v ekonomice, kterými jsou zvyšující se inflace, dynamicky rostoucí ceny materiálů, energií a prací, se pracovní skupina korporátního pojištění ČAP rozhodla vydat doporučení pro stanovení pojistných částek budov a staveb.


K tomuto rozhodnutí nemalou měrou přispěly i poznatky z likvidace škod z titulu vichřice/tornáda, které se přehnalo přes Moravu 24.6.2021 a způsobilo nemalé věcné škody. Při likvidaci těchto škod byl často pozorován výrazný rozdíl mezi sjednanými pojistnými částkami a předpokládanými náklady na opravu či znovupořízení (kompletní výstavbu nové nemovitosti), tj. bylo pozorováno výrazné podpojištění majetku v poškozených lokalitách.
Pracovní skupina korporátního pojištění ČAP oslovila několik nezávislých společností se žádostí o zjištění vzrůstu cen staveních prací v porovnání s minulými obdobími a zpracování podrobnější informace, která by dopomohla k odpovídajícímu stanovení reprodukční ceny stavebních prací.

Ze získaných informací vyplynulo následující zjištění pro jednotlivé typy výstavby (uvedeno pouze několik příkladů):


Typ   Rozmezí koeficientů pro roky 2017-2020 Odhadovaný koeficient 2021 vůči roku 2020
Občanská výstavba Administrativa, ubytování, stravování, kultura, sociální péče atp. 1,6 - 1,3 1,16
Budovy pro bydlení Bytové domy 2,0 - 1,2 1,2
Budovy pro výrobu a služby Průmysl, skladování, vodní hospodářství, opravy a údržby vozidel, energetika atp. 1,6 – 1,3 1,2

 

Příklad výpočtu:

Pojistná částka správně stanovená v roce 2020 – odhadované navýšení hodnoty koeficientem 1,2.
Pojistná částka správně stanovená v roce 2017 – odhadované navýšení hodnoty pomocí koeficientů 1,6 x 1,2


S ohledem na stávající trend a odhadovaný vývoj doporučujeme tedy vzít toto zjištění v úvahu a průběžně aktualizovat pojistné částky.
Tímto doporučením není nijak dotčena platnost § 2814 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za stanovení správné výše pojistné částky odpovídá pojistník. Stanovení pojistné částky pouze podle tohoto stanoviska bez další odborné péče na straně klienta nezaručuje prevenci podpojištění.
Tento materiál není doporučením poskytovaným zákazníkovi ze strany pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 170/2018 Sb., ZDPZ.
Toto doporučení bylo vytvořeno s ohledem na data k září 2021 a bude průběžně aktualizováno.