Růst cen nemovitostí nepolevuje. Pozor na podpojištění

05.01.2022 16:32 |
Růst cen nemovitostí nepolevuje. Pozor na podpojištění

Ceny nemovitostí letí nahoru. Dobrá zpráva pro jejich majitele, hodnota jejich majetku roste. Na druhou stranu ale v případě nějaké nepříznivé události mohou výrazně prodělat, pokud nemají svou nemovitost dostatečně chráněnou sjednaným pojištěním. Proto více než jindy byste se nyní měli o pojištění majetku zajímat a případně svou smlouvu aktualizovat.


Češi svůj majetek chrání, to je obecně známá pravda, pojištění nemovitosti či domácnosti má sjednáno valná většina domácností. Mnozí ovšem podpisem smlouvy odloží veškerý zájem o svou pojistku stranou, domnívají se, že v případě nečekané nepříznivé události se o ně pojišťovna postará. Bohužel situace, kdy na vyplaceném pojistném plnění dostanou jen zlomek toho, kolik si představovali a s čím počítali, nejsou žádnou výjimkou. Na vině je tzv. podpojištění, což je stav, kdy je nemovitost pojištěna na nižší částku, než je její skutečná hodnota.

Podle loňského průzkumu ČSOB Pojišťovny je podpojištěn každý šestý tuzemský dům či byt. „Problémem je, že ceny nemovitostí rostou, ale majitel svou smlouvu neaktualizuje a tento růst se tak do ní nepromítá. Není nijak výjimečné setkat se na trhu se smlouvou o pojištění majetku, kterou 10 let nikdo neupravil,“ upozornil Jan Grufík ze společnosti Freedom Financial Services.

Příklady podpojištění

„Klient neuvede podlahovou plochu všech podlaží – například si neuvědomí, že má zařízený suterén a vynechá jeho plochu. Zejména v případě totálních škod to pak samozřejmě chybí. Dále musí zvážit úroveň provedení stavby a standard vybavení domácnosti, což to hraje roli pro případ, že by si měl pořídit srovnatelné bydlení při pojistné události v budoucnu. Započítat by měl i vedlejší stavby na pozemku, a to adekvátní sumou,” připomněla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

„Tornádo na jižní Moravě poškodilo řadový rodinný domek. Vzhledem k rozsáhlým škodám nařídil statik kompletní demolici objektu. Pojistná smlouva byla uzavřena v roce 1997 na pojistnou částku 800 tisíc korun a její výše nebyla od té doby nijak aktualizována. Pojistná částka neodpovídá hodnotě rodinného domu, která byla v době vzniku škody 3,2 milionu korun. Náklady na demolici a znovupořízení domku tak 4násobně převýší objem vyplaceného pojistného plnění,” uvedl Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

„Rodinný dům má aktuální hodnotu šest milionů korun. V pojistné smlouvě na něj má majitel stanovenu částku tři miliony korun. Daná nemovitost je tedy z 50 procent podpojištěna. Přijde tornádo a tento ‚příkladový' dům srovná se zemí. Škoda tak činí šest milionů korun. Pojistka je uzavřena na tři miliony korun, majitel tedy předpokládá, že právě tuto částku dostane vyplacenou. Pojišťovna má ale právo uplatnit 50procentní podpojištění, které se odpočítá nikoliv od reálné hodnoty, ale od pojistné částky. Pojišťovna tak vyplatí maximálně 1,5 milionu korun, tedy 50 procent z pojistné částky tři miliony korun,” vysvětlil Jan Grufík ze společnosti Freedom Financial Services.

Pojistná částka by tedy měla být nastavena tak, abyste v případě nějaké škody na dané nemovitosti od pojišťovny obdrželi takový objem peněz, abyste si mohli danou nemovitost opravit do původního stavu, případně si ji znovu pořídit.

Aktualizace smluv je nezbytná

Jak zástupci pojišťoven upozorňují, podpojištění hrozí především u starších smluv a také v případě, kdy majitel nemovitosti provedl různé úpravy, rekonstrukce, přístavby apod., čímž hodnotu své nemovitosti navýšil.

„Podle našich expertů platí pravidlo, že čím je smlouva starší, tím je větší předpoklad podpojištění. Setkáváme se i se smlouvami, které lidé neaktualizovali i déle než 20 let. A to navzdory tomu, že jsme jim tuto možnost opakovaně aktivně nabízeli,” uvedl pro Právo Jan Marek z Generali České pojišťovny.

Pravidelná aktualizace pojistné smlouvy je proto nezbytná. Experti z pojišťoven ji doporučují provést zhruba každé dva, tři roky, maximálně však za pět let.