Pojištění zemědělství

Zemědělské podnikání ohrožuje celá řada rizik.

Významné škody můžou způsobit rozmary počasí, nebo výskyt nákaz v chovu zvířat.

Pojištění je ochrana před finanční ztrátou a stabilizující prvek Vašeho hospodářství.

Druhy pojištění