Nová evropská pravidla pro povinné ručení

03.04.2024 15:21 |
Nová evropská pravidla pro povinné ručení

Přichází nová evropská pravidla pro povinné ručení


EU stanovila nová pravidla pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro všechny své státy a státy Evropského hospodářského prostoru prostřednictvím novely tzv. „pojistné motorové směrnice“. V Česku jsou tato nová pravidla zohledněna v novém zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 30/2024 Sb., který nabyl účinnosti 1. dubna 2024

 

VYŠŠÍ POJISTNÉ LIMITY

EU navyšuje minimální limity pojistného plnění. Ty se v ČR zvýší z dosavadních 35 milionů na 50 milionů korun. Ke zvýšení případných nižších limitů u dříve uzavřených smluv dojde automaticky nabytím účinnosti zákona, není tedy nutné měnit staré pojistky.

 

KDO NOVĚ MUSÍ MÍT POJIŠTĚNÍ A KDO NAOPAK NE?

Elektrokoloběžky

Zpozornět by nyní měli zejména majitelé rychlejších a těžších elektrokoloběžek, dále pak zahradních traktůrků, zemědělských malotraktorů, motorových golfových vozítek, ale i ti, kteří mají doma jednokolku (onewheel), dvojkolku (segway, gyroboard) nebo trojkolku (typicky senioři), které přesáhnou níže uvedené hodnoty. Povinné ručení budou muset nově uzavřít všichni, jejichž vozidla mají výhradně mechanický (motorový) pohon, se kterým umí jet rychleji než 25 km/h, a také všichni, jejichž vozidla jedou rychleji než 14 km/h a provozní hmotnost překračuje 25 kg. Určitou komplikací je to, že tato vozidla nebudou většinou podléhat evidenci v registru vozidel. Pokud technické parametry vozidla přesahují výše uvedené hodnoty a vozidlo tak podléhá povinnosti pojištění POV, je nutné do pojistné smlouvy z důvodu jejich jednoznačné identifikace uvést také jejich výrobní/sériové číslo. 

Elektrokola, mopedy a invalidní vozíky

Klidnějšími mohou zůstat majitelé elektrokol. Jak evropská směrnice, tak nový český zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinné pojištění pro elektrokola (motor vykonává pouze pomocnou úlohu při šlapání) nezavedly. Výjimka platí také pro všechna motokola a dále i mopedy, jejichž motor zabírá pouze při šlapání, které také nemusí mít povinné ručení. Povinné ručení se dále nebude týkat ani invalidních vozíků užívaných výlučně osobou s tělesným postižením.

 

Traktůrky

Řidiči neregistrovaných zahradních traktorů mít povinné ručení nemusí za předpokladu, že jezdí jen na veřejně nepřístupném oploceném, pozemku. Budou-li ale chtít například pomoci sousedovi naproti přes ulici, budou se muset pojistit, pokud nechtějí riskovat pokutu 50 tisíc korun spolu s dalšími sankcemi za nepojištěné vozidlo (viz dále).


NOVĚ DEFINOVÁNO JE NEJEN VOZIDLO, ALE I PROVOZ

V nové definici se za provoz považuje jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku bez ohledu na vlastnosti vozidla, terén nebo to, zda vozidlo stojí, nebo se pohybuje. Navíc zákon posiluje právní ochranu poškozených i tím, že stanoví, že v případě pochybností, v jaké funkci bylo vozidlo použito, se má za to, že bylo použito jako dopravní prostředek. I nadále také bude platit, že případná škoda se nebude platit z povinného ručení v případě, kdy vozidlo sloužilo v době nehody jako pracovní stroj.

PROVOZOVATEL V HLAVNÍ ROLI

Další významnou změnou je určení osoby, která bude zodpovědná za uzavření pojištění. Doposud měl povinnost uzavřít pojistnou smlouvu vlastník vozidla. Nově se stanovuje, že povinnost zajistit, aby vozidlo nebylo provozováno bez povinného ručení, bude mít provozovatel vozidla.

Za nesplnění povinnosti zajistit sjednání povinného ručení nově hrozí provozovateli pokuta až 50 000 Kč spolu s povinností hradit příspěvek hrazený České kanceláři pojistitelů za každý den chybějícího pojištění.
Provozování vozidla představuje dlouhodobou činnost (ne krátkodobé půjčení).

ZELENÁ KARTA A VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ

Nutnost mít u sebe papírovou zelenou kartu pro ČR skončí k 1. říjnu 2024, protože informace o sjednaných pojistných smlouvách budou dostupné online a díky tomu si budou moci policisté při silniční kontrole Vaše povinné ručení ověřit během pár vteřin. V papírové podobě budete zelenou kartu potřebovat pouze při cestách do zahraničí. Budete-li si kartu tisknout, stačí i nadále bílý papír.


Další změnou pro motoristy je konec velkých technických průkazů od 1. ledna 2024.