Pojištění strojního přerušení provozu

Pojištění zaručuje podnikatelům náhradu následných škod, jež vznikly v důsledku škod specifikovaných v pojištění strojů a strojního zařízení.

Pojišťovna i v tomto případě hradí pojištěnému především zisk, který podnikateli po dobu obnovy provozu uchází a náklady, které musí vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz.

Předmětem náhrady jsou stálé náklady a ušlý zisk po dobu havárie.

V současné době tento druh pojištění je jedním z nejvýznamnějších, neboť umožňuje společnostem i v případě havárie splácet leasingové splátky, úvěry, mzdy zaměstnanců apod.

Toto pojištění doporučujeme zejména v případech:

  • kdy zařízení tvoří nepostradatelnou součást výrobního procesu
  • jedná se o unikátní a/nebo velmi nákladné zařízení
  • na výpadek jsou vázány velké stálé náklady

V podstatě platí, že čím více je společnost zatížena leasingy a úvěry, tím více by měla uvažovat o sjednání pojištění strojního přerušení provozu svých klíčových technologií.