Profil a Filosofie

HISTORIE

Společnost AR CREDIT s.r.o. byla založena v roce 1999 jako univerzální makléřská pojišťovací společnost. Hlavním cílem bylo hned na počátku nastavení racionálních principů pro trvale efektivní fungování.

SOUČASNOST

AR CREDIT nabízí a zajišťuje kompletní pojistně technický servis, který má ve svém důsledku za cíl maximálně a s vysokou kvalitou řešit řízení a kontrolu rizik každého klienta s odkazem na jeho individuální potřeby a požadavky.

AR CREDIT působí především v sektoru středních a velkých průmyslových rizik, zemědělství a komerčních rizik.

AR CREDIT disponuje dostatečnou kapacitou lidí, know-how, technikou, finanční rezervou a odborným zázemím, což jí dává zdravý předpoklad růstu a rozvoje.

NAŠE FILOSOFIE

Společnost AR CREDIT je orientována na potřeby zákazníků, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy na principech partnerství, které přináší oběma stranám úspěch, prosperitu a spokojenost.

Vážíme si korektních vztahů s našimi partnery, dodržování smluv, termínů a platební kázně. Systém řízení stavíme na procesních principech, dbáme na funkční zařazení, zvyšování kvalifikace a perspektivu profesního růstu všech zaměstnanců.

Pracujeme jako tým, navzájem se podporujeme a předáváme si zkušenosti, jsme vůči sobě poctiví, otevření a důvěřujeme si. Oceňujeme a odměňujeme dosažené výsledky, angažovanost, iniciativu, odpovědnost a profesionalitu. Respektujeme právo vyjádřit vlastní názor a podporujeme svobodné rozhodování každého jednotlivce v rámci svěřených pravomocí. Vytváříme adekvátní pracovní prostředí a podmínky k dosažení požadovaných výsledků a důsledně dbáme na zajištění dobrého zdravotního i duševního stavu našich zaměstnanců.