Pojištění domácnosti

Pojištění se vztahuje na škody na hmotných věcech movitých, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny.

Pojistná nebezpečí

Základní živel:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • pád letadla nebo jeho části

Doplňkový živel:

 • povodeň a záplava
 • vichřice
 • krupobití
 • zemětřesení
 • sesuv půdy, sesuv laviny
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • pád předmětu
 • vodovodní škody

Krádež nebo loupež věcí v pojištěné domácnosti (event. v dalších nebytových prostorách, příp. i kola na jiném místě).

Asistenční služby – dnes jsou standardem poskytovaným k pojištění (zpravidla bezplatně).

Místo pojištění:

 • trvale obydlená domácnost
 • rekreační domácnost (obydlená přechodně)
 • pojištění na místě přechodného pobydu (např. internát, koleje)

Základní pojištění

Je určeno pro pojištění standardně vybavené domácnosti. Pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí i samostatné věci je totiž u tohoto pojištění vždy omezeno limity pojistného plnění (pojistné částky). 

Základní rozsah představuje pojištění souboru věcí náležejících k pojištěné domácnosti. Pro individuální pojištění předmětů zvláštní hodnoty lze užít nadstandardní typy pojištění domácnosti či doplňková pojištění nabízená k základnímu pojištění.

V případě pojištění velké hodnoty jsou zpravidla nutné znalecké posudky nebo jiné doklady prokazující cenu věci.

Doplňkové připojištění

Doplňková připojištění v oblasti pojištění domácnosti slouží k pojištění některých více rizikových souborů věcí či rizik (jako např. jízdní kola, elektronika, stavební součástí, věci sloužící k podnikání, okenní skla, pojištění věcí mimo domácnost), na které se nevztahuje základní pojištění domácnosti.

Mimo to, existuje i možnosti individuálního připojištění věcí, kterých si mimořádně ceníte (např. hudební nástroje, golfové hole, aj.). Dále lze sjednat pojištění domácích mazlíčků pro případ úhynu. 

Pojistná částka je stanovena na základě:

 • odhadu výše hodnoty věcí pojištěným (součet hodnot jednotlivých věcí)
 • velikosti plochy bytu, násobeného koeficientem pro úroveň vybavení
 • podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení