Pojištění pohledávek

Pojištění se vztahuje na rizika vzniklá z poskytování obchodního dodavatelského úvěru, tj. kdy dodavatel souhlasí s odložením platby. Pojišťují se zejména krátkodobé dodavatelské úvěry.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění pohledávek je vhodné pro všechny společnosti, které poskytují služby nebo dodávají výrobky na fakturu.

Pojištění pohledávek slouží:

 • jako ochrana proti nezaplacení
 • pro snížení rizika při hledání nových odběratelů
 • pro snadnění růstu obratu a pronikání na nové trhy
 • k zabránění rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu
 • k stabilizaci příjmů
 • k vymáhání nezaplacených pohledávek

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik platební neschopnosti u zákazníka pojištěného, pro kterého došlo mezi pojistitelem a pojištěným k převzetí pojištění, z důvodu, že:

 • byl prohlášen konkurs, nebo bylo prohlášení konkursu zamítnuto pro nedostatek konkursní podstaty
 • bylo zahájeno soudní řízení za účelem odvrácení konkursu
 • bylo uskutečněno mimosoudní likvidační nebo kvótové vyrovnání se všemi věřiteli
 • exekuce provedená pojištěným nevedla k plnému uspokojení
 • vzhledem k prokázaným nepříznivým okolnostem se zaplacení jeví být beznadějným, protože exekuce, návrh na konkurs nebo jiné obdobné opatření pojištěného vůči zákazníkovi neslibuje úspěch

Běžné výluky z pojištění

 • politická a teritoriální rizika
 • úroky z prodlení, sankce a penále, náklady právního zastoupení
 • pohledávky vůči veřejnoprávním podnikům a podnikům, kde má pojištěný rozhodující vliv na vedení
 • pohledávky vůči fyzickým osobám nepodnikatelům
 • škody vzniklé válkou, nepokoji, stávkou, zabavením, vyšší mocí apod.

Pojistné plnění

Kromě ztráty za pohledávky snížené o spoluúčast uhradí pojišťovna náklady dopravného a pojistného, směnečný diskont a směnečné výlohy spojené s pojistnou událostí.

Pojištění pohledávek se vždy „šije na míru“ konkrétnímu klientovi.