Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

I když si to neuvědomujeme, tak prakticky při každé práci můžeme způsobit škodu (např. nabourat služební auto, poškodit výrobní nebo pracovní stroj, způsobit požár či újmu na zdraví nebo finanční škodu) a její výše se může vyšplhat na miliony.

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou zaměstnanec svému zaměstnavateli odpovídá podle ustanovení Zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu České republiky.

Pro zaměstnance bývá sjednání pojištění odpovědnosti často povinností.

Když zaměstnavateli způsobíte škodu, tak Vám pomůžeme všechno v klidu vyřešit.

Základní rozsah krytí

  • na zdraví, usmrcením
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody
  • náhrada nákladů řízení

Možné rozšíření pojištění odpovědnosti za újmy o:

  • odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku

Základní předpoklady odpovědnosti zaměstnance

  • vznik škody na straně zaměstnavatele
  • porušení povinností zaměstnancem
  • existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody
  • zavinění zaměstnance

Pojistit se můžete i jako brigádník, voják, policista nebo hasič.