Pojištění elektronických zařízení

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěného elektronického zařízení jakoukoliv pojistnou událostí, která nastane nečekaně a náhle a není v pojistných podmínkách vyloučena.

Zpravidla je využíváno pro pojištění počítačové techniky a kancelářské techniky.

Pojistná nebezpečí

  • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla nebo jeho části
  • záplava, povodeň, vichřice, krupobití, lavina, tíha sněhu
  • přepětí, indukce, zkrat
  • pád pojištěné věci, náraz
  • neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, nešikovnost, nedbalost
  • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
  • vodovodní škody

Pojistná částka

Základem pro výpočet pojistného je nová hodnota, tj. hodnota znovuzřízení nová, reprodukční a podobně definovaná hodnota.

Pokud se jedná o starší zařízení, tak doporučujeme pojistnou částku stanovit podle aktuální ceny na trhu. Důvodem je, že na rozdíl od všeobecného pravidla růstu cen, v případě elektronických zařízení, cena pořízení zpravidla klesá