Havarijní pojištění vozidel (KASKO)

Havarijní pojištění chrání před škodami, které vzniknou na pojištěném vozidle v důsledku havárie, působením přírodních živlů, odcizením či neoprávněným užitím vozidla.

Pojistná nebezpečí

 • all risk pojištění (všechna rizika) = havárie, živel, odcizení, pohřešování
 • případně různé varianty pojištění s omezeným rozsahem (např. živel, střet se zvířetem apod.)

Doplňková pojištění

 • pojištění čelního skla / všech skel vč. střešních
 • pojištění zavazadel
 • úrazové pojištění osob
 • asistenční služba
 • právní ochrana
 • pojištění půjčovného během opravy vozidla
 • pojištění pořizovací hodnoty kryje (GAP)

Územní rozsah

 • ČR, Evropa

Pojistná částka

Pojistnou částku lze stanovit v úrovni (alternativa):

 • nové ceny
 • obecné ceny nebo modifikované ceny