Skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Zaměstnanec prakticky při každé práci může způsobit škodu (např. nabourat služební auto, poškodit výrobní nebo pracovní stroj, způsobit požár či škodu na zdraví nebo finanční škodu) a její výše se může vyšplhat na miliony.

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou zaměstnanec svému zaměstnavateli odpovídá podle ustanovení Zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu ČR.

Skupinové pojištění: Kromě možnosti sjednání individuálních pojistných smluv, může zaměstnavatel sjednat jednou smlouvou pojištění pro všechny nebo jen určité skupiny zaměstnanců (profesí).

Výhody:

 • prvotně je to jistota, že je pojištění aktuálně platné
 • a dále nižší pojistné oproti individuálnímu pojištění
 • jednodušší proces likvidace pojistných událostí

Základní rozsah krytí

 • na zdraví, usmrcením
 • na věci jejím poškozením nebo zničením
 • ve formě finanční škody
 • náhrada nákladů řízení

Možné rozšíření pojištění odpovědnosti za škody o:

 • odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku

Základní předpoklady odpovědnosti zaměstnance

 • vznik škody na straně zaměstnavatele
 • porušení povinností zaměstnancem
 • existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody
 • zavinění zaměstnance

Do pojištění lze zahrnout i činnosti jako je ochrana majetku, hasiče, případně i brigádníky