Služby

Základ naší nabídky tvoří služby a činnosti, jejichž výsledkem je komplexní pokrytí pojistného zájmu klienta – rozvrženo do následujících etap:

RISK MANAGEMENT

pochopení potřeb klienta

identifikace rizik a jejich ocenění

výběr rizika a prevence

audit stávajících pojistných smluv

optimalizace pojistného programu v souladu s finančním plánováním

zpracování rizikové zprávy

řízení rizik s ohledem na konkrétní potřeby klienta

zpracování návrhu pojistného programu

REALIZACE POJISTNÉHO PROGRAMU

zpracování podkladů pro výběrové řízení na pojistitele

nezávislé kvalifikované porovnání předložených nabídek s podáním doporučení optimální varianty řešení

zajištění uzavření pojistných smluv u renomovaného pojistitele na českém i zahraničním pojistném / zajistném trhu

koordinace soupojištění a zajištění

SPRÁVA POJIŠTĚNÍ

administrace pojistných smluv

vyúčtování pojistného

návrhy na doplnění a zlepšení stávajícího pojistného programu

zpracování dodatků a obnov pojistných smluv

okamžitá reakce na požadavek klienta (rychlost, operativnost, odbornost, flexibilita)

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

prevence a předcházení vzniku škod

zpracování funkčních manuálů pro hlášení škod

součinnost a odborná pomoc při hlášení a likvidaci pojistných událostí

zastupování klienta při jednání s pojišťovnami a hájení jeho zájmů s cílem zajistit maximálně efektivní a rychlý proces likvidace škod

zpracování znaleckých posudků

vedení statistiky škod

průběžné analyzování škodného průběhu pojištění

ODBORNÁ ŠKOLENÍ

odborná školení řízení rizik

odborná školení preventivních opatření

odborná školení pojistných produktů

KONZULTAČNÍ ČINNOST

monitoring pojistného trhu

návrhy na změny pojistného programu s ohledem na změny pojistného trhu, ekonomického prostředí atd.