Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla. U závažnějších nehod přitom mohou tyto nároky dosahovat milionových částek.

Povinné ručení lze uzavřít s různě vysokými limity plnění. Minimální limit daný zákonem je 35 mil. Kč za újmu na zdraví a 35 mil. Kč za škody na majetku. Běžně lze pojištění sjednat až na 200 mil. Kč za újmu na zdraví a i na majetku. Individuálně lze zajistit pojištění i na vyšší limity plnění

Rozsah pojištění

 • škody na zdraví nebo usmrcením – bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu
 • věcné škody skutečná – škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.)
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody
 • náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou
 • náklady právní ochrany pojištěného s limitem daným v pojistné smlouvě

doplňkově lze pojistit

 • pojištění čelního skla / všech skel vč. střešních
 • pojištění zavazadel
 • úrazové pojištění osob
 • asistenční služba
 • právní ochrana