Připojištění nákladů na stažení výrobku z trhu

Počet stažení výrobku z trhu se rok od roku zvyšuje.

Toto pojištění Vás chrání zejména pro v případě neúmyslně vzniklé vady výrobku (náhodné opomenutí součástky, omyl při vývoji apod.) nebo stažení výrobku z trhu pro úmyslně způsobenou vadu, nebo vydírání v souvislosti s výrobky.

Náklady na stažení výrobku z trhu pak mohou být zcela neúměrné ceně výrobku a jejich výše se odvíjí zejména od počtu zákazníků a velikosti trhu, na kterém se nacházejí.

Pojistná nebezpečí

  • na stažení pojištěných výrobků z trhu (včetně informace zákazníkům)
  • na výměnu výrobků
  • vzniklé v důsledku z přerušení provozu
  • vynaložené na obnovu prodeje
  • na konzultanty a poradce
  • vynaložené v souvislosti s vydíráním

Pojištění nákladů na stažení výrobků z trhu je určeno pro všechny výrobce mimo sektor potravinářských produktů, kterým je určeno pojištění kontaminace. Pojištění minimalizuje finanční důsledky stažení výrobku z trhu z důvodu vady výrobku.