Informace pro klienta dle zákona 38/2004 sb.

Informace pojišťovacího zprostředkovatele pro klienta podle zákona č. 38/2004 Sb.

Plnění povinností podle platných právních předpisů

 1. § 21, odst. 5, písm. a):
  1. obchodní firma: AR CREDIT s.r.o.
  2. sídlo: Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
  3. jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
   1. Václav Tušla, jednatel (ve všech věcech); telefon: +420 602 107 225; mail: tusla@arcredit.cz
  4. jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé:
   1. Jana Pincáková; 147678PPZ
   2. Ing. Petr Kortus; 206030PPZ
   3. JARSIL s.r.o.; 214227PPZ
   4. Bednářová Martina; 073550PPZ
   5. Paar plus s.r.o.; 159654PPZ
 2. § 21, odst. 5, písm. b):
  1. AR CREDIT s.r.o. je evidována v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (05857PA, 05858PM)
  2. Ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)
 3. § 21, odst. 5, písm. c):
  1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny.
 4. § 21, odst. 5, písm. d):
  1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
 5. § 21, odst. 5, písm. e):
  1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 3.1).
  2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.
  3. V případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).
  4. Spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce.
 6. § 21, odst. 6, písm. a): Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle zákona č. 38/2004 Sb., §21, odst. 7).
 7. § 21, odst. 6, písm. b): Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.
 8. § 21, odst. 6, písm. c): Nevykonává zprostředkovatelskou činnost ani podle písmena a), ani podle písmena b) §21, odst. (6) a na žádost klienta mu sdělí pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.
 9. § 21, odst. 7: Pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.
 10. § 21, odst. 8: Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.
 11. § 21, odst. 9: Informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách AR CREDIT s.r.o.: http://www.arcredit.cz/ostatni/zakon-38-2004-informace-pro-klienta.html nebo formou písemné zprávy.

 

Aktualizace: 2017