Změny v odpovědnosti silničního dopravce

24.01.2019 17:38 |
Změny v odpovědnosti silničního dopravce

S účinností od 1. 1. 2019 bude v České republice platit nové Ustanovení § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle kterého se na vnitrostátní silniční přepravy použije Úmluva CMR, doposud platná pouze pro mezinárodní silniční přepravy.

V důsledku toho dochází k zásadní změně ve výši náhradové povinnosti dopravce. Nová právní úprava se vztahuje na přepravní smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019.


Jednou ze zásadních úprav je změna ve výši náhradové povinnosti dopravce vyplývající z uzavřených přepravních smluv.

Do konce roku 2018 je stanovena úhradová povinnost dopravce při vnitrostátní přepravě v případě škody až do plné hodnoty přepravované zásilky. Od 1. ledna 2019 je maximální limit odškodnění stanoven na 8,33 XDR (cca 10 EUR) za 1 kilogram hrubé hmotnosti zásilky tj. cca 260,-Kč/kg zásilky, tedy stejně jako u mezinárodní silniční přepravy dle pravidel CMR.

Touto změnou tedy dojde k omezení rozsahu odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou během vnitrostátní silniční přepravy, což bude mít dopad nejen na dopravce a jejich pojištění odpovědnosti, ale zejména na majitele přepravovaných zásilek.

V Úmluvě CMR je dle čl. 24 dopravci ponechána možnost přijmout odpovědnost i vyšší, než je tento limit, tedy do celé hodnoty zásilky. Podmínkou je, aby toto bylo výslovně uvedené ve smlouvě o přepravě nebo v nákladním listu a dopravci je vyplacen dohodnutý příplatek za vyšší odpovědnost. Po dopravcích zejména ve vnitrostátní dopravě bude toto zvýšení odpovědnosti stále častěji požadováno. Pojištění odpovědnosti dopravce toto riziko však ne vždy kryje a je potřeba jej připojistit.