Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

19.09.2018 08:58 |
Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého, nebo z havarijní pojistky, přestože díky povinnému ručení by nezaviněná nehoda neměla stát nic.


 

Pokud v cizině autonehodu nezaviním, proč se celá věc automaticky nevyřeší z mého povinného ručení?

Nehody českých řidičů v zahraničí jsou poměrně složité téma. Řídí se totiž legislativou země, kde k nehodě došlo. Ačkoliv by nezaviněná nehoda díky povinnému ručení neměla stát žádné peníze, realita však bývá jiná. Spory v případě, kdy by měla škodu hradit pojišťovna viníka, jsou poměrně časté. Mnohdy se musí řešit i s pomocí zkušených advokátů.

 

Ale pokud mám havarijní pojištění, mohu škodu na vlastním voze uhradit z této pojistky.

To ano, škoda je v případě plnění z havarijního pojištění poškozeného vyřízena mnohem rychleji. Ovšem můžete přijít o bonusy na svém havarijním pojištění. S tím druhá strana často počítá, že se nebudete chtít složitě dohadovat se zahraniční pojišťovnou anebo likvidátorskou společností, kterou má zahraniční pojišťovna v České republice nasmlouvanou.

Proto radit lidem, aby si kvůli složitému systému náhrady škod se zahraničním prvkem raději sjednali havarijní pojištění, není fér. Nezaviněná nehoda by měla být řešena z viníkova povinného ručení. Realita je však taková, že to bývá komplikované

 

Jak tedy postupovat v případě dopravní nehody v Evropě, kterou nezaviním?

V první moment se ujistěte, že jsou všichni zdravotně v pořádku. Pokud ne, poskytněte první pomoc a zavolejte záchranku. Pokud si nejste stoprocentně jisti, co dělat dál, zavolejte asistenční službu či svou pojišťovnu. Ke každé dopravní nehodě nemusíte bezpodmínečně vždy volat policii či dálniční policii. Každý stát má pro to jiné podmínky. Lidé na kontaktních linkách tyto informace vědí a musí vám je poskytnout. Také proto si pojištění platíte.

 

Pokud bude nutné přivolat policii, na co si dát pozor?

Policejní protokol o dopravní nehodě podepište, jen pokud mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj česky vyplňte vaši verzi toho, jak se dopravní nehoda stala.

 

Co dalšího si pohlídat a jaké údaje z místa nehody získat?

Pokud se vám stala dopravní nehoda, musíte bezpodmínečně od původce nehody získat několik věcí. Zaprvé kopii jeho řidičského průkazu a rovněž kopii jeho zelené karty, v obou případech stačí fotka telefonem. Nezapomeňte si vyfotit také místo nehody a poškozené části automobilu, ideálně z více úhlů. Třetí doklad, na který nesmíte zapomenout, je vyplněný evropský záznam o dopravní nehodě, který má ve všech jazycích shodné znění a byl navržen tak, abyste neopomněli zaznamenat všechny důležité skutečnosti, i když jste v krizové situaci. Díky těmto materiálům budete mít všechny důležité informace, které by vám měly pomoci uplatnit pojistné plnění z povinného ručení řidiče, který nehodu způsobil. Zapište si také jména a adresy všech účastníků dopravní nehody. Ideálně také svědků. A sdělte jim také své kontaktní údaje.

 

Jak dlouho může likvidace škody, kterou nezaviním, trvat?

Viník nehody má povinnost neprodleně ohlásit událost své pojišťovně, stejně tak jako vy. Počítejte však s tím, že to může trvat i několik měsíců, což je právě ten důvod, proč se lidé dobrovolně vzdají bonusu k svému havarijnímu pojištění za několik let a raději čerpají peníze za náhradu škody z tohoto typu pojištění hned.

 

Na koho se obrátit v případě, když budu požadovat odškodnění z pojistky viníka?

Existuje několik možností, jak náhradu škody získat. Pokud budete požadovat pojistné plnění z povinného ručení viníka autonehody, obraťte se přímo na zahraničního pojistitele řidiče, který nehodu způsobil. Viníkova pojišťovna by s vámi měla škodu podle sepsané dokumentace vyřídit.

Je možné se obrátit rovněž na národní kancelář pojistitelů státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo, a požádat ji o pomoc. Interní pravidla mezi kancelářemi jsou jedním ze základních pilířů systému zelené karty. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) má v tomto případě pouze informační povinnost a není kompetentní vaši záležitost v zahraničí řešit. Na jejím webu si ale můžete vyhledat, zda má viníkova pojišťovna v České republice škodního zástupce.

 

Co když nastane situace, že autonehodu zaviní nepojištěný řidič, nebo z místa nehody ujede. Na koho se v takovém případě obrátit?

Pokud jste byla při nehodě na území cizího státu poškozena nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, můžete se obrátit na národní kancelář pojistitelů státu, kde k nehodě došlo. Tedy pokud vás nabourá například Rakušan v Chorvatsku, věc se pak řeší přes národní kancelář pojistitelů v Chorvatsku. Jinak se postupuje v případě, kdy se škody řeší z havarijního pojištění a jinak v případě povinného ručení. ČKP má informační povinnost, tedy poradí, jak postupovat, a dohledá, na koho se obrátit. ČKP řeší rovněž škody, které způsobí cizinci v České republice.

 

V jakých dalších situacích mi může pomoci Česká kancelář pojistitelů?

Česká kancelář pojistitelů vám může pomoci v situacích, kdy nedojde například k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v České republice ve lhůtě dvou měsíců od vzniku dopravní nehody. Na ČKP se můžete obrátit rovněž v případě, když u nezaviněné havárie dojde k usmrcení, nebo škodě na zdraví, řádně prokážete svůj nárok na odškodnění a zahraniční pojistitel nebo jeho škodní zástupcem v České republice ve lhůtě tří měsíců váš nárok odmítne, nebo ve lhůtě tří měsíců nedojde k identifikaci vozidla, které nehodu způsobilo.

Je možné využít více variant? Například obrátit se na viníkovu pojišťovnu a zároveň požádat o pomoc národní kancelář pojistitelů ve státě, ve kterém došlo k havárii?
Doporučuje se využít vždy jen jednu variantu. V případě využití více variant by se z právního hlediska mohlo jednat o pojistný podvod. Pojistné plnění lze legálně získat jen jednou. Pokud se snažíte získat náhradu škody více způsoby a čerpáte již nějakou náhradu škody, nezapomeňte o tom informovat všechny oslovené strany.


Povinné ručení se vztahuje:

  • Na újmu, kterou řidič způsobí v České republice,
  • v zemích Evropského hospodářského prostoru,

  • v zemích stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky,

  • v zemích, se kterými uzavřela Česká kancelář pojistitelů dohodu.

  • Sjednané limity pojistného plnění, které máte pro území České republiky, platí i v rámci zelenokaretního systému. Způsobíte-li dopravní nehodu cizinci či v zahraničí, může být škoda daleko vyšší než v Česku.