Následky pandemie přinášejí nová rizika do pojištění manažerské odpovědnosti

14.04.2021 07:49 |
Následky pandemie přinášejí nová rizika do pojištění manažerské odpovědnosti

Koronavirová pandemie a její ekonomické důsledky vedou ke vzniku nových rizik pro řídcí pracovníky. Podle aktuální D&O studie realizované pojišťovnou AGCS k nim patří rostoucí rizika insolvence, vyšší ohrožení kybernetické bezpečnosti a stoupající počet akcionářských hromadných žalob.


Platební neschopnost

Největší starosti jsou podle AGCS založeny v pojištění D&O okolo varování před vlnou insolvencí v důsledku nezvládnutí koronavirové krize. Podle úvěrového pojistitele Euler Hermes může největší část těchto platebních neschopností padnout do první půlky roku 2021. Celosvětový insolvenční index by do konce tohoto roku mohl zaznamenat nárůst o 35 %, což by byla rekordní výše.

Kybernetická rizika a hromadné žaloby

Vedle ekonomických a finančních následků pandemie jsou nadále firmy „zkoušeny“ i kybernetickými riziky. Nadále stoupá počet útoků na podniky a jejich datové soubory spojených s požadavkem výkupného. Obecně vzniká mnohem více bezpečnostních mezer z důvodu přenesení provozních a obchodních procesů do prostředí home-office


Také zahraniční společnosti jsou konfrontovány se stále více hromadnými žalobami okolo cenných papírů.

„Protesty namířené proti sociální nerovnosti, aktivistické kampaně nebo námitky ohledně praní špinavých peněz – to všechno má potenciál vyvolat právní spory s firmami, jaké jsme doposud znali spíše po velkých škodách, jakými byly velké katastrofy, pád letadla nebo lesní požáry,“ varoval Stephan Geis, regionální šéf Financial Lines ve střední a východní Evropě.