Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem

11.07.2017 07:19 |
Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem

Cyklistická sezóna je v plném proudu a se začínajícími prázdninami vyrazí na kola další tisíce lidí. Cyklisté jsou bohužel jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Než tedy šlápnete do pedálů, rozhodně byste měli myslet na sjednání vhodných pojištění.


V loňském roce, jak ukazují policejní statistiky, bylo řidiči nemotorového vozidla, tedy nejčastěji cyklisty, zaviněno 2625 nehod, při kterých zahynulo 24 lidí. Za první čtyři měsíce letošního roku zemřelo na silnicích už pět cyklistů a 364 nehod bylo zaviněno právě řidiči nemotorových vozidel.

V případě způsobení nehody řidičem auta se škody hradí z povinného ručení, na cyklisty se ale nic takového nevztahuje.

 

Při jízdě na kole je pojištění odpovědnosti základ

„Když cyklista způsobí dopravní nehodu, musí vedle pokuty platit i všechny vzniklé škody. Kvůli novému občanskému zákoníku navíc může být odškodnění několikanásobně vyšší, než jaké bývalo v předchozích letech. Viníci platí nejen za hmotné škody a léčbu poškozených, ale často jim také hradí ušlý zisk za období pracovní neschopnosti. Řešením je pojištění odpovědnosti z občanského života. To se vztahuje také na rekreační sporty, a zahrnuje tak i cyklistiku

Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat samostatně, ale i jako součást pojištění domácnosti. „Ochrání vás před nepříjemnými a nečekanými výdaji, ke kterým dochází, pokud cyklista způsobí nehodu. Právě škody způsobené cyklisty patří mezi nejčastější důvody plnění v rámci pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě.

Pojišťovny proto doporučují sjednat si pojištění na vyšší limity, řádově v miliónech korun. 

Pozor na alkohol a helmu na hlavu

Pochopitelně je důležité myslet i na vlastní zdraví a mít tak sjednáno úrazové či životní pojištění. Pro případ úrazu se doporučuje sjednat střední až vyšší úroveň zajištění, tedy mít sjednáno pojištění na pojistnou částku minimálně půl miliónu korun, v případě trvalých následků pokrýt pojistnou částkou alespoň trojnásobek ročních příjmů.

Pamatujte i na to, že pojišťovny mohou uplatňovat výluky, kdy pojistné plnění krátí, nebo vůbec nevyplatí. Typickým případem je situace, kdy jede cyklista na kole pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pojišťovny by krátily plnění i v případě, kdy by cyklista způsobil nehodu hrubou nedbalostí, nebo dokonce úmyslně.

V rámci úrazového pojištění může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 procent, pokud se úraz stane pod vlivem alkoholu, resp. jiných návykových látek.

Ke krácení pojistného plnění může dojít i v případě, že se na kole zraníte a nebudete mít na hlavě nasazenou přilbu a při šetření nehody by se prokázalo, že by mohla rozsah zranění zmírnit. Nezapomínejte, že helmu je povinen nosit cyklista mladší 18 let, a že za děti nesou odpovědnost rodiče.

 

Kolo pojištěno s domácností, nabídka cykloasistence

Pojišťovny v posledních letech rozšiřují svou nabídku a klientům nabízejí jak připojištění kola pro případ krádeže, tak různé druhy cykloasistencí pro případ, že se kolo stane nepojízdným. Připojištění jsou součástí pojištění domácnosti.

Připojištění cykloasistence vám k pojištění kola v domácnosti nabídne Allianz  i Generali, Česká pojišťovna či pojišťovna Uniqa.