ČAP k výsledkům roku 2019: Trh meziročně rostl o 5,7 %

05.02.2020 09:49 |
ČAP k výsledkům roku 2019: Trh meziročně rostl o 5,7 %

Trh meziročně roste zejména díky neživotnímu pojištění.


Trh meziročně roste zejména díky neživotnímu pojištění. V roce 2019 pojišťovny řešily druhý největší počet pojistných událostí z vichřice a krupobití za poslední dekádu. Předpis smluvního pojistného je za rok 2019 136,72 miliard korun, životní pojištění rostlo o 2,6 %, neživotní pojištění o 7,3 %. Průměrná škoda z POV na majetku dosáhla výše 45 tis. Kč a průměrná škoda z HAV na majetku je 28 tis. Kč.

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za rok 2019 ve výši 136,72 mld. Kč. To ve srovnání s rokem 2018 a s předpisem pojistného 129,37 mld. Kč představuje navýšení o 5,7 %, zatímco o rok dříve trh rostl pouze o 4,8 %. „Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl, především díky neživotnímu pojištění, na předpisu pojistného o výrazných 7,35 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

 

 

 

Vývoj v neživotním pojištění

K vývoji v segmentu neživotního pojištění Jaroslav Urban z ČAP uvádí: „Neživotní pojištění i v roce 2019 – především ve 2. pololetí – potvrdilo robustní růstové tempo, když předepsané pojistné za celý rok narostlo o 7,3 %,“ a dodává: „Ve srovnání s rokem 2018 tak posílilo o 6,19 mld. Kč a aktuálně dosáhlo hodnoty 91,6 mld. Kč z loňských 84,41 mld. Kč.“

Pro hlavní segmenty neživotních pojištění platí následující meziroční srovnání výsledků. Povinné ručení aktuálně posiluje o 8,3 %, kdy překonává 3,4% růst počtu pojištěných vozidel, nicméně průměrná škoda v tomto odvětví roste stále rychlejším tempem (přibližně o 7 % u škod na majetku (nyní 45 tis. Kč) a o 8 % u škod na zdraví (nyní 400 tis. Kč) než průměrné pojistné (růst přibližně o 5 %).

Havarijní pojištění si udržuje vysoké 10,1% tempo růstu (10,3% v roce 2018). Tento pokračující výrazný trend je daný navyšujícím se počtem havarijně pojištěných vozidel. Průměrná škoda havarijního pojištění dosahuje 28 tis. Kč, proti roku 2018 narostla o 5,3 %.

Podnikatelská pojištění potvrdila solidní nárůst převyšující 5,5 %. Přes očekávané zpomalení české ekonomiky došlo ve srovnání s rokem 2018 (+4,9 %) k dalšímu zrychlení růstu předepsaného pojistného v tomto průřezovém segmentu. Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění dosáhlo předpisu pojistného ve výši 12,4 mld. Kč, oproti roku 2018 posílilo o 6,2 % a udržuje si tak stále stabilní růstové tempo.

 

 

 

Výrazný růst živelních pojistných událostí z vichřice a krupobití

V roce 2019 pojišťovny řešily téměř 66 tis. pojistných událostí na majetku v úhrnné výši cca 2,4 mld. Kč, které byly způsobené vichřicí nebo krupobitím. Ve stabilních letech, kdy se nevyskytují jednotlivé mimořádné události, řeší pojišťovny v průměru 31 tis. těchto pojistných událostí ročně a výše škody dosahuje hodnoty 1,3 mld. Kč.

Výsledky roku 2019 překračují tento průměr o 114 % u počtu řešených pojistných událostí a o 84 % u výše škody. Počet řešených pojistných událostí roku 2019 z vichřice a krupobití z důvodu orkánu Eberhard a mimořádně silného krupobití na počátku července, které zasáhlo zejména Jižní Čechy, Vysočinu a Olomoucko, vychází druhý nejvyšší za posledních 10 let.