Životní, úrazová a zdravotní pojištění

Životní pojištění je jedním ze způsobů, jak se zajistit pro případ rizik spojených se zdravím a životem člověka.

V případě neschopnosti vydělávat (což špatný zdravotní stav většinou způsobí) se těžko najde solidní finanční ústav, který by byl ochoten půjčit, nebo jinak poskytnout potřebné finanční prostředky.

Druhy pojištění