Životní a úrazové pojištění

pojitn_ivotn_a_razov4Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ smrti pojištěného. Je proto důležité, aby pojistná částka pro případ smrti byla nastavena dostatečně vysoko a mohla tak spolehlivě pokrýt případné závazky, např. zajištění životní úrovně rodiny, splacení hypotéky, vzdělání dětí apod.
Druhou významnou složkou životního pojištění je dnes spoření, resp. investování za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto složku životního pojištění, která tvoří rezervu pro období penze, dnes výrazně podporuje stát formou daňových úlev a to jak při individuální platbě pojištění, tak u příspěvku zaměstnavatele.


Pojistné nebezpečí

 •  pro případ úmrtí
 •  pro případ dožití


Doplňkově lze pojistit


Připojištění může zvyšovat ochranu proti základním rizikům nebo také zajistit ochranu jednotlivce za jeho života a to formou:

 • zvýšení limitu pojištění pro případ smrti
 • pojištění smrti způsobené úrazem
 • pojištění trvalých následků způsobených úrazem
 • pojištění ušlého výdělku v případě nemoci nebo úrazu
 • pojištění ušlého výdělku v případě úrazu
 • pojištění tělesného poškození v případě úrazu
 • pojištění nákladů spojených s úrazem
 • pojištění zproštění od placení pojistného
 • v případě trvalé invalidity
 • pojištění pro případ plné invalidity
 • pojištění pro případ hospitalizace
 • pojištění pro případ velmi vážného onemocnění
 • zdravotní pojištění


Druhy životního pojištění

 • Kapitálové životní pojištění - kryje riziko pro případ smrti, spoří se rezerva, která je jednorázově vyplacena.
 • Investiční životní pojištění - kryje riziko pro případ smrti, spoří se rezerva, která je jednorázově vyplacena nebo i vyplácena formou pravidelných výplat (renty).
 • Rizikové životní pojištění - kryje pouze riziko pro případ smrti.
 • Další druhy např. (Manažerské pojištění, Variabilní životní pojištění, …).


Při splnění podmínky sjednání pojistné smlouvy do 60ti let věku pojištěného a zároveň při době jejího trvání minimálně 5 let lze zaplacené pojistné i odečíst od daňového základu. Daňové zvýhodnění životních pojistek lze využít nejen pro účastníka, ale i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatelé tak mohou tyto produkty nabídnout v rámci výhod pro své zaměstnance.


Daňové odpočty:

Fyzická osoba si může od základu daně z příjmu každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst zaplacené pojistné do max. výše 12 000 Kč.
Zaměstnavatel může přispívat na soukromé životní pojištění zaměstnanců v jakékoli výši a tento příspěvek je pro něj daňově uznatelným nákladem z příspěvků zaměstnancům do výše   24 000 Kč ročně zaměstnavatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

 

Novinky & aktuality

Příspěvek nepojištěných motoristů opět na scéně
Úterý, 06. Únor 2018

Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Celý článek...
 
Mráz a sníh přinášejí specifické škody. Lze se proti nim pojistit?
Úterý, 06. Únor 2018

S příchodem typických zimních podmínek, jakými jsou sníh, mráz, led nebo námraza, vzniká řada dodatečných rizik spojených se škodami specifickými pro současné období. Proti většině z nich se lze bránit dobře sjednaným pojištěním, nicméně i tak je třeba dbát některých zásad. UNIQA přináší přehled hlavních nebezpečí s tipy, jak předcházet nemilým událostem.

Celý článek...
 

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva