Penzijní připojištění se státním příspěvkem

penzijn_pojitnPenzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma dlouhodobého spoření, které významným způsobem podporuje stát.
Státní příspěvky a další výhody lze využívat po celou dobu spoření, tedy i po splnění podmínek pro výplatu prostředků.

Minimální doba spoření je 60 měsíců a nárok na výplatu starobní penze je po dosažení 60 let věku.

Výše příspěvků účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč

 • 100 – 199   50 + 40% z částky nad 100 Kč
 • 200 – 299   90 + 30% z částky nad 200 Kč
 • 300 – 399 120 + 20% z částky nad 300 Kč
 • 400 – 499 140 + 10% z částky nad 400Kč
 • 500 a více 150 Kč


Naspořené peníze můžete čerpat formou

 • penze
 • jednorázovým vyrovnáním
 • odbytným

Druhy penzí

 • Starobní penze - je základní penzí, kterou si musí sjednat každý účastník. Peníze je možno vyplatit, pokud účastník platil příspěvky minimálně po dobu 60 kalendářních měsíců a dosáhl věku 60 let.
 • Výsluhová penze - podmínkou vzniku nároku na výplatu této penze je spoření po dobu minimálně 180 měsíců (15 let). Doporučuje se uzavřít účastníkům ve věku 18 - 45 let. Příspěvek na tuto penzi může tvořit maximálně 50% naspořené částky.
 • Invalidní penze - v případě, že účastník platil příspěvky 36 kalendářních měsíců a v průběhu spoření získal plnou invalidní penzi z důchodového zabezpečení nebo ji již pobíral před uzavřením penzijního připojištění, může si nechat vyplatil naspořené finanční prostředky způsobem, jaký si zvolí.
 • Pozůstalostní penze - je vyplácena fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě o penzijním připojištění. Pokud účastník stanoví vyšší počet oprávněných osob, pak musí zároveň rozhodnout o tom, jaký podíl nashromážděných prostředků na jeho kontě každému oprávněnému připadne.
  Nárok na dávku vznikne pouze v případě, že připojištěný platil příspěvky do penzijního fondu po dobu 3 - 5 let. Rozhodnutí o délce pojištěné doby, stejně jako o způsobu výplaty dávky je ponecháno na penzijním fondu nebo na dohodě s účastníkem.


Odbytné


V případě, že jsou placeny příspěvky alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců, pak je možné čerpat odbytné ve výši vložených prostředků, zhodnocené o podíly na výnosech hospodaření fondu. Nárok na státní příspěvek zaniká.


Daňové zvýhodnění

 • od základu daně lze odečíst platbu příspěvků na penzijní připojištění převyšující 6.000 Kč ročně, max. lze odečíst
 

Novinky & aktuality

Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem
Úterý, 11. Červenec 2017

Cyklistická sezóna je v plném proudu a se začínajícími prázdninami vyrazí na kola další tisíce lidí. Cyklisté jsou bohužel jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Než tedy šlápnete do pedálů, rozhodně byste měli myslet na sjednání vhodných pojištění.

Celý článek...
 
Denní odškodné. Která pojišťovna zaplatí nejvíc za drobné úrazy?
Čtvrtek, 12. Leden 2017

Úrazové pojištění slouží především jako zajištění pro vážné úrazy, které končí trvalými následky s tělesným poškozením vyšším než 10 procent. Součástí pojistek může být ale i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů.

Celý článek...
 

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva