Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

pojitn_pepravyPojištění je určeno pro silniční dopravce nebo zasílatele, kteří dopravují cizí zásilky svým jménem a na vlastní účet a vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.


Pojistné nebezpečí

  • Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, za kterou dopravce odpovídá

Doplňkově lze pojistit

  • škody, které vzniknou na zásilkách během nakládky a vykládky
  • škody v důsledku krádeže
  • škody vzniklé při dopravě speciálními vozidly (chladírenskými, kontejnery, …)
  • škody vzniklé v důsledku překročení dodací lhůty
  • škody, kde dopravu provádí smluvní dopravce
  • škody při přepravě použitých strojů a ojetých automobilů
 

Novinky & aktuality

Příspěvek nepojištěných motoristů opět na scéně
Úterý, 06. Únor 2018

Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Celý článek...
 
Mráz a sníh přinášejí specifické škody. Lze se proti nim pojistit?
Úterý, 06. Únor 2018

S příchodem typických zimních podmínek, jakými jsou sníh, mráz, led nebo námraza, vzniká řada dodatečných rizik spojených se škodami specifickými pro současné období. Proti většině z nich se lze bránit dobře sjednaným pojištěním, nicméně i tak je třeba dbát některých zásad. UNIQA přináší přehled hlavních nebezpečí s tipy, jak předcházet nemilým událostem.

Celý článek...