Pojištění odpovědnosti podnikatelů

pojitn_odpovdnosti_podnikatel1Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje pojištěnému ochranu pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a z toho vyplývajícími uplatněnými nároky na odškodnění.
Kromě vlastní náhrady škody se pojištění může vztahovat také na náklady právního zastoupení při obraně proti vznesenému nároku na náhradu škody.

Pojištění obecné odpovědnosti za škody

  • Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem
  • Pojištění nákladů na stažení výrobků z trhu
  • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu profese
  • Pojištění odpovědnosti za škodu statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O)
  • Pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí (ekologická újma 2004/35/EC)
 

Novinky & aktuality

Pojištění odpovědnosti: pozor na výluku hrubé nedbalosti a další háčky
Pondělí, 23. Říjen 2017

Když člověk způsobí dopravní nehodu při řízení motorového vozidla, hradí se vzniklé škody z jeho povinného ručení. Co když ale někdo způsobí škodu při cyklistice, lyžování nebo jiném rekreačním sportování, při návštěvě známých, na nákupu nebo třeba při provozu domácnosti?

Celý článek...
 
Češi jsou podpojištění
Pondělí, 09. Říjen 2017

Češi vydávají výrazně méně peněz za pojištění majetku, zdraví i života než lidé ve vyspělých evropských státech. Podle finančních poradců je jedním z důvodu skutečnost, že Češi jsou podpojištění a neplatí si ve svých pojistkách dostatečné pojistné krytí.

Celý článek...
 

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva