Skupinová pojištění

Naši specialisté nabízí řešení potřeb a požadavků „na míru“ s cílem šetřit náklady a čas zaměstnavatelů v oblasti pojištění manažerů či zaměstnanců.

Životní nebo úrazové pojištění a spoření na penzi jsou varianty, jak se zajistit nebo si vytvořit rezervu pro případ rizik spojených se zdravím a životem člověka.

Nabízíme komplexní servis zejména v následujících oblastech:

  • programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele – spoření na penzi
  • skupinového pojištění úrazu nebo cestování do ciziny
  • skupinového pojištění odpovědnosti „z výkonu povolání“
  • služby spojené s řešení škod z pojištění

Našich služeb využívá celá řada zaměstnavatelů.