Pojištění spojená se životem, úrazy, zdravím

Životní pojištění poskytuje kvalitní pojistnou ochranu pro případ smrti z jakýchkoliv příčin na velmi vysoké pojistné částky. Do jedné pojistné smlouvy lze zahrnout i rodinné příslušníky.

Pojištění pro případ úrazu – díky tomuto pojištění lze finančně zajistit jak pojištěného, tak i jeho blízké na stejný životní standard i v době léčení formou plnění za úraz, trvalé následky úrazu a invalidity následkem úrazu.

Pojištění pro případ nemoci zahrnuje ochranu v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, dávky při hospitalizaci, plnění v případě invalidity, onemocnění závažnou chorobou, léčení závažných onemocnění v zahraničí aj.