Pojištění sportovců

Základem pojištění sportovců je zajistit jeho obvyklý příjem sportovce v případě zranění. Pro sportovce vytváříme individuální programy.

Spolupracujeme s aktivními i bývalými profesionálními a s cílem eliminovat ztráty v případě úrazu, majetkových a odpovědnostních škod pro jednotlivce, kolektivy i sportovní organizace.

 

Velmi významnou přidanou hodnotou pro Vás je náš klientský servis:

 • Máme nastavená pravidla pro rychlé a efektivní řešení škod.
 • Postaráme se o komunikaci s pojišťovnou.
 • Zajistíme Vám komplexní administrativní podporu při vyřizování odškodného za úraz.

 

Nabídka pojištění:

 • pojištění smrti způsobené úrazem
 • pojištění invalidity způsobené úrazem (I. až III. stupeň)
 • pojištění invalidity způsobené úrazem (I. až III. stupeň)
 • pojištění trvalých následků způsobených úrazem
 • pojištění odškodného způsobeného následkem úrazu
 • pojištění pracovní neschopnosti způsobené úrazem
 • pojištění pro případ hospitalizace způsobené úrazem
 • pojištění zproštění od placení pojistného

 

Sportovní pojištění mládeže 

Pro mladé sportovce let lze sjednat pojištění s vysokým krytím, za výrazně nižší pojistné s platností až do věku 26 let. *)

Rozsah pojištění je obdobný jako u dospělých.

 

Územní platnost: Celý svět, včetně nesportovních aktivit

 

*) Výše uvedené platí při sjednání pojistné smlouvy max. do věku 17 let sportovce.