Životní a úrazová pojištění

Životní pojištění je jedním ze způsobů, jak se zajistit pro případ rizik spojených se zdravím a životem člověka.

V případě neschopnosti vydělávat (což špatný zdravotní stav většinou způsobí) se těžko najde solidní finanční ústav, který by byl ochoten půjčit, nebo jinak poskytnout potřebné finanční prostředky.

Dnes existuje velká škála produktů životního pojištění, které zahrnují jak velkou pojistnou ochranu, tak schopnost vyhovět individuálním požadavkům klienta. Účelem životního pojištění je tedy zajištění následků zhoršení zdravotního stavu z důvodu úrazu nebo nemoci, případně k zajištění rodiny a závazků v případě úmrtí jednoho z živitelů rodiny.

Základní druhy životního a úrazového pojištění:

 • Rizikové životní a úrazové pojištění
 • Kapitálové a důchodové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění

Běžná pojistitelná nebezpečí (rizika):

 • pro případ smrti
 • pro případ smrti s klesající pojistnou částkou
 • pojištění smrti způsobené úrazem
 • pojištění trvalých následků způsobených úrazem
 • pojištění odškodného následkem úrazu
 • pojištění pro případ závažného onemocnění
 • speciální pojištění pro případ závažného onemocnění pro ženy / muže / děti
 • pojištění pro případ hospitalizace
 • pojištění pracovní neschopnosti
 • pojištění invalidity (i. až III. stupně)
 • pojištění zproštění od placení pojistného
 • jiné zdravotní pojištění