Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců je rozsahem podobné veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, je však omezeno sjednanými limity pojistného plnění.

Zdravotní pojištění cizinců musí splňovat požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti rozsahu zdravotního pojištění cizinců:

Pro děti:

 • preventivní a kontrolní prohlídky
 • očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • léčbu diabetu

Pro dospělé:

 • péči v průběhu těhotenství a porodu
 • možnost pojištění poporodní zdravotní péči o novorozence pojištěné ženy
 • možnost pojištění novorozence po propuštění z porodnice
 • plánovaná zdravotní péče
 • stomatologie – nutná a neodkladná péče
 • ústavní a diagnostická péče
 • poúrazová a pooperační rehabilitace po dobu nepřetržité hospitalizace
 • repatriace