Soukromé zdravotní pojištění

Soukromé zdravotní pojištění je určeno ke krytí zdravotní péče přesahující rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Toto pojištění je schopno reagovat na nečekané zdravotní komplikace či úrazy v životě člověka.

Soukromé pojištění řeší především:

  • ekonomickou stránku pojištěného
  • ochranu pojištěného před ztrátou příjmů důsledkem úrazu či nemoci
  • nadstandardní zdravotnické služby a péči v tuzemsku i v zahraničí.

Jaké krytí lze sjednat:

  • pojištění při hospitalizaci v nemocnici
  • pojištění a hrazení denních dávek při pracovní neschopnosti
  • pojištění invalidity
  • pojištění denní dávky při pobytu v lázních
  • pojištění denní dávky při pobytu v LDN a hospicích

Dále lze sjednat pojištění s nadstandardní službou pro 5 závažných léčebných zákroků v zahraničí s limitem až 50 mil. Kč.