Zákon 38/2004 informace pro klienta

dle § 21 zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění p.p.

Pojišťovací makléř/agent:

Obchodní firma, název: AR CREDIT s.r.o.

Sídlo:  Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

IČ: 25 92 78 41

Registrační číslo ČNB: 005858PM, 005857PA

  • Pojišťovací makléř/agent tímto potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.
  • Pojišťovací makléř/agent na požádání předloží klientovi osvědčení o svém zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.
  • Zápis nevýhradního pojišťovacího agenta/makléře v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz nebo přímo v ČNB.
  • Pojišťovací makléř/agent tímto potvrzuje, že nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.
  • Kterákoliv pojišťovna nebo osoba ovládající kteroukoliv pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího makléře/agenta.
  • Pojišťovací makléř/agent na požádání předloží klientovi způsoby svého odměňování.
  • Nebude poskytovat v souvislosti se svou činností nevýhradního pojišťovacího makléře/agenta klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.
  • Stížnost na pojišťovacího makléře/agenta lze podat ústně nebo písemně na ČNB.
  • Žalobu na pojišťovacího makléře/agenta lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Veškeré další postupy ohledně možnosti podání stížnosti, případně o dalších právních možnostech jsou uvedeny v Reklamačním řádu AR CREDIT, který je dostupný zde na webových stránkách.

 

Novinky & aktuality

Příspěvek nepojištěných motoristů opět na scéně
Úterý, 06. Únor 2018

Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Celý článek...
 
Mráz a sníh přinášejí specifické škody. Lze se proti nim pojistit?
Úterý, 06. Únor 2018

S příchodem typických zimních podmínek, jakými jsou sníh, mráz, led nebo námraza, vzniká řada dodatečných rizik spojených se škodami specifickými pro současné období. Proti většině z nich se lze bránit dobře sjednaným pojištěním, nicméně i tak je třeba dbát některých zásad. UNIQA přináší přehled hlavních nebezpečí s tipy, jak předcházet nemilým událostem.

Celý článek...