Zákon 38/2004 informace pro klienta

dle § 21 zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění p.p.

Pojišťovací makléř/agent:

Obchodní firma, název: AR CREDIT s.r.o.

Sídlo:  Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

IČ: 25 92 78 41

Registrační číslo ČNB: 005858PM, 005857PA

  • Pojišťovací makléř/agent tímto potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.
  • Pojišťovací makléř/agent na požádání předloží klientovi osvědčení o svém zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.
  • Zápis nevýhradního pojišťovacího agenta/makléře v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz nebo přímo v ČNB.
  • Pojišťovací makléř/agent tímto potvrzuje, že nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno.
  • Kterákoliv pojišťovna nebo osoba ovládající kteroukoliv pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího makléře/agenta.
  • Pojišťovací makléř/agent na požádání předloží klientovi způsoby svého odměňování.
  • Nebude poskytovat v souvislosti se svou činností nevýhradního pojišťovacího makléře/agenta klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.
  • Stížnost na pojišťovacího makléře/agenta lze podat ústně nebo písemně na ČNB.
  • Žalobu na pojišťovacího makléře/agenta lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Veškeré další postupy ohledně možnosti podání stížnosti, případně o dalších právních možnostech jsou uvedeny v Reklamačním řádu AR CREDIT, který je dostupný zde na webových stránkách.

 

Novinky & aktuality

Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem
Úterý, 11. Červenec 2017

Cyklistická sezóna je v plném proudu a se začínajícími prázdninami vyrazí na kola další tisíce lidí. Cyklisté jsou bohužel jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Než tedy šlápnete do pedálů, rozhodně byste měli myslet na sjednání vhodných pojištění.

Celý článek...
 
Denní odškodné. Která pojišťovna zaplatí nejvíc za drobné úrazy?
Čtvrtek, 12. Leden 2017

Úrazové pojištění slouží především jako zajištění pro vážné úrazy, které končí trvalými následky s tělesným poškozením vyšším než 10 procent. Součástí pojistek může být ale i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů.

Celý článek...